ONZE SCHOOL

De allergrootste troef is natuurlijk de kwaliteit van ons onderwijs, dat merken we aan de succesvolle loopbanen van onze oud-leerlingen. Daarnaast willen we ook de klemtoon leggen op een paar andere troeven van het Koninklijk Technisch Atheneum.

Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden, zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren.

Hiervoor begeleiden we ze op verschillende vlakken.

  • Leren leren gebeurt in elke les. Leerlingen krijgen van de vakleerkrachten studietips en extra ondersteuning. Bij moeilijkheden bij het leren plannen en/of studeren zal de begeleider ‘leren leren’ hulp aanbieden.

  • Huiswerkbegeleiding. De leerlingen maken onder begeleiding van een leerkracht hun huiswerk. Leerlingen die thuis niet beschikken over een computer, kunnen tijdens deze momenten hiervan gebruik maken.

  • Remediëringslessen (of inhaallessen)  helpen de leerlingen bij het bijwerken van de gemiste of niet begrepen leerstof. Deze lessen vereisen een inspanning van de leerling en kunnen pas een hulp zijn indien de leerling zich ook thuis en in de klas inzet.

  • Interne leerlingenbegeleiders staan de leerlingen bij als het even wat moeilijker gaat. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich goed voelen, goed studeren en zich goed gedragen.

  •  Het CLB werkt nauw samen met onze school. Bij leerstoornissen worden in samenspraak met het CLB ondersteunende maatregelen voorzien.

Volg ons op Facebook 

  • Facebook Social Icon

©2023 by Terracotta. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now